I. Бага насны хүүхдийн "Багваахай төв"

 

Энэхүү төв нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудад, тэдний эцэг эхийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр, гэр бүлд тусгайлан зориулсан эрүүл мэнд, боловсрол, нийгэмшихүйн үйлчилгээг үзүүлэх зорилготой.​

1. Ганцаарчилсан болон бүлгийн сургалт

2. Хүүхэд хөгжлийн клуб (гар урлал, хөгжим, спорт, хоол хийх г.м.)

3. Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө

4. Эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоо, зөвлөгөө

5. Хөдөлгөөн засал

6. Хэл засал

7. Сэтгэлзүйн зөвлөгөө

9. Шууд дэмжлэг туслалцаа (хэрэгцээнд тулгуурлан)

             а. Ортез, протез

             б. Живх гэх мэт өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээт зүйлс

             в. Витамин дэм болон эмээр ханган туслах

             г. Туслах хэрэгсэл (тэргэнцэр, алхуулагч, тусгай сандал г.м)

             д. Багшид арга зүйн зөвлөгөө өгөх зөвлөн туслах үйлчилгээ

             е. Холбон зуучлах

Манай байгууллагатай холбоотой мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тухай мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөг доор бүртгүүлж аваарай:

©2020 by Association of Parents with Differently-abled Children.
Web Developer: Saruul Amarbayar