Бидний үзүүлдэг цогц үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон залуучуудын хичээл сургууль, биеийн ур чадвар, сэтгэн бодох чадвар, өөртөө итгэх итгэлийг сайжруулахаас гадна тэдний эцэг эхчүүдийг холбож, тэдэнд дэмжлэг үзүүлж өдөр тутмын амьдралд нь туслах зорилготой хөтөлбөр юм. 

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ХҮҮХЭД
ХӨГЖЛИЙН
ТӨВ
ЗӨВЛӨХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХӨТӨЛБӨР
НӨЛӨӨЛЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР

Манай байгууллагатай холбоотой мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тухай мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөг доор бүртгүүлж аваарай:

©2020 by Association of Parents with Differently-abled Children.
Web Developer: Saruul Amarbayar